fbpx

Företaget har sedan 1980 ordnat timmerflottfärder nerför Klarälven för svenska och utländska besökare, och tilldelades Grand Travel Awards första Ekoturismpris redan 1998.

Timmerflottfärder på Klarälven knyter an till svensk historia. Att bevara och levandegöra äldre tiders flottarkultur menar man är viktigt. Därför används traditionsenliga kojor, båtar och redskap från timmerflottningens epok.

Nära kontakt med berörda markägare kombineras med klara besked om allemansrättens regler. Timmerflottfärderna har dessutom marknadsfört hela Värmland och visat på möjligheterna att förädla svensk naturturism. Vildmark i Värmland är ett av landskapets mest kända företag, en profil i branschen.

Märkningskommiténs motivering

Märkningskommitténs motivering (16 maj 2002)

En miljö- och kvalitetsmedveten arrangör med lång erfarenhet, som också tilldelades det första Ekoturismpriset redan år 1998. Flottfärder på Klarälven knyter an till svensk historia, samtidigt som besökaren ges ett tydligt mervärde. Nära kontakt med berörda markägare kombineras med klara besked om allemansrättens regler. Flottfärderna har dessutom marknadsfört hela Värmland och visat på möjligheterna att förädla svensk naturturism.

Information om organisatören

Namn: Vildmark i Värmland
Adress: Röbjörkeby 7A
Postnummer: 685 25
Ort: TORSBY
Telefon: +46-(0)560 - 140 40
Epost: [email protected]
Webbplats: www.vildmark.se
Facebook: www.facebook.com/vildmarkivarmland
Instagram: www.instagram.com/vildmarkivarmland

Läs och inspireras av Sveriges naturupplevelser

Till inspirationsarkivet ▸

Inventering och ringmärkning av havsfågel

En av de sex grundläggande principer som uppfylls av det Nature’s Best certifierade företaget är att företaget bidrar aktivt till natur- och …

Läs mera