Hela södra Öland från Färjestaden och söderut är upptaget på UNESCO:s lista över Världsarv. Det är kombinationen av odlingslandskap, borgar och gravfält, de unika växterna, fåglarna och insekterna, alvaret, sjömarkerna och fågellivet som tillsammans bildar världsarvet.

Många tycker att det är som att komma till en annan del av världen genom att besöka Öland med dess annorlunda natur och dess rika växt- och fågelliv. Här har människor levt i 8 000 år. Sedan stenåldern har markanvändningen inte förändrats mycket, åkerbruk och boskapsskötsel är fortfarande den dominerande näringen. På Öland går åkerjorden sällan ner till stranden utan slutar en bit upp i markerna. Remsan mellan åker och strand nyttjas för bete och kallas sjömarker. Många sällsynta fåglar är beroende av dessa kustnära och ofta våta gräsmarker.

Kalkberggrunden och betesdjuren är de viktigaste orsakerna till att så många växter och djur trivs på Öland. Flera växter är unika för Öland, som Ölandssolvändan och alvarmalört. Det finns även 32 olika arter av orkidéer på Öland.

Christian Cederroth är en hängiven fågelskådare sedan barnsben. Han är utbildad biolog/geolog och var ordförande i Club 300 under fem år på åttiotalet. Han invaldes i Sveriges Ornitologiska Förenings Raritetskommitté 1992 och är alltjämt dess sekreterare.

Märkningskommiténs motivering

Märkningskommitténs motivering (29 januari 2003)

Sveriges mest professionella fågelskådararrangör. Segerstads Fyrs värd är dessutom kunnig om Världsarvet Södra Ölands övriga natur- och kulturvärden, och har en uttalad vilja att gynna traktens ekonomi och visa hänsyn till Världsarvets många bönder.

Information om organisatören

Namn: Segerstads fyr
Adress: Segerstads fyrplats
Postnummer: 386 64
Ort: DEGERHAMN
Telefon: +46-(0)709 - 66 64 50
Epost: [email protected]
Webbplats: www.segerstadsfyr.se
Facebook: www.facebook.com/segerstadsfyr/
Instagram:

Hållbara upplevelser från Segerstads fyr

Läs och inspireras av Sveriges naturupplevelser

Till inspirationsarkivet ▸

Lätt packad i fjällen

Fjällvandring behöver varken vara tung eller spartansk. Allt fler upptäcker att storslagna vyer med fördel kombineras med trerättersmiddagar på sköna …

Läs mera