Både Leif Johansson och Tomas Renström som driver Naturupplevelser i Lappland har många års erfarenhet av jakt, skog och naturturism. De anses allmänt som ett par av Sveriges mest högkvalitativa jaktarrangörer.

Naturupplevelser i Lappland förvaltar ett eget jaktområde, Blaiken i södra Lappland. Det omfattar22 000 hektar skogs- och fjällmark, vilka till stora delar utgörs av naturreservat. Blaiken präglas av ett vidsträckt lågfjällsområde som omges av fjällnära skogar av urskogskaraktär med stora myrområden. Naturupplevelser i Lappland disponerar även en egen tjärn för flugfiske med öring och röding.

Gästerna får en unik möjlighet att jaga på stora sammanhängande jaktområden av urskogskaraktär, och får samtidigt en inblick i hur jakten kan förvalta naturen på ett uthålligt sätt.

Märkningskommiténs motivering

Märkningskommitténs motivering (29 januari 2003)

Välmeriterad och ytterst professionell jaktarrangör. Erbjuder exklusiv jakt på älg och skogsfågel med tydlig kvalitetsprofil och klara säkerhetsregler i Västerbottens naturreservat. Företaget värnar om såväl områdets naturvärden, den lokala ekonomin som traktens människor. Avskjutning, viltvård och naturskydd sker i nära samförstånd med markägare och länsstyrelsens ansvariga.

Information om organisatören

Namn: Naturupplevelser i Lappland
Adress: Sjömovägen 17
Postnummer: 831 92
Ort: ÖSTERSUND
Telefon: +46-(0)703 75 60 83
Epost: [email protected]
Webbplats: www.naturupplevelser.se
Facebook:
Instagram:

Läs och inspireras av Sveriges naturupplevelser

Till inspirationsarkivet ▸

Mer än fina fisken i Mörrumsån

För sitt gedigna naturvårdsarbete, goda värdskap och fruktsamma forskningssamarbeten tilldelades Mörrums Kronolaxfiske 2018 års stora Ekoturismpris. Nu siktar man på …

Läs mera