Naturguiden

Naturguide

När en grupp människor får i uppdrag att gemensamt lösa olika uppgifter ute i naturen händer något. Deltagarna får bättre kunskaper både om sig själva och varandra.

Detta har John och Marie Savelid, som driver Naturguiden AB, stor erfarenhet av. Sedan 1996 har Naturguiden hjälpt mängder av företag och organisationer att skapa effektivt samarbete med välmående medarbetare och ledare. En viktig del i det hela är just upplevelsebaserad inlärning, där gruppen gemensamt får lösa olika uppgifter ute i naturen. Samarbetsövningar som att bygga flottar eller att orientera sig fram med hjälp av karta och kompass eller gps.

Genom att varva aktiviteter och teori utvecklas samarbete och kommunikation. Deltagarna får insikt både om sin egen och andras personlighet och kompetens, och hur man kan komplettera varandra. Friskvård och hälsa är en annan viktig del i verksamheten och ingår naturligt i de flesta aktiviteter som genomförs. Den delade naturupplevelsen stärker också gemenskapen i gruppen.

Företaget har sin bas i Linköping. Verksamheten har successivt expanderat och idag arbetar John och Marie heltid med grupputveckling och utomhusaktiviteter på flera håll i landet.

 

Kriterier

Kajak/Kanot

Information om företaget

Namn
Naturguiden
Adress
Munkhagsgatan 120B
587 25 LINKÖPING
Telefon
+46 (0)705 - 35 36 30
E-post
john@naturguiden.se
Hemsida
www.naturguiden.com