Bengts och Tyttbo fiskecamp

Bengts och Tyttbo fiskecamp

Ett stenkast från nedre Dalälvens fina och internationellt erkända fiskevatten, finner du Bengts och Tyttbo fiskecamp. Här erbjuder värdparet Karin och Börje kvalitetsfiske på storgäddor, abborre, gös och brax. Det tidigare konceptet med bara Bo på Lantgård har ersatts av attraktiva sportfiskeupplevelser med båt, boende och kunnig introduktionsguidning till en växande grupp internationella gäster från bland annat Polen.

Vid nedre Dalälven ungefär en mil väster om Färnebofjärdens Nationalpark ligger den lilla småbrukargården Bengts med anor från 1600-talet och mer än hundra år gamla byggnader. Värdparet Karin Bengtsgård och Börje Tollvik är båda hängivna sportfiskare och tycker att besökande sportfiskare är det roligaste som finns. Inte minst Börje berättar mer än gärna allt han vet om traktens omtalade storgäddor, gös och abborre och hur de sportfiskas bäst vid olika tider på året. På senare år har även intresset för att meta brax i Bysjöns vatten ökat.

Karin är född och uppvuxen på föräldrargården Bengts och kombinerar idag turismen med småskaligt jord- och skogsbruk och egen fårskötsel. Värdparets omsorg om bygdens natur och kultur visar sig i form av engagemang i byns skifteslag, insatser som floravakt, lokal samverkan och varsam skötsel av den egna gården.

Efter att ha erbjudit boende via Bo på Lantgård i runt tio år, är verksamheten numera inriktad på sportfiskeupplevelser och främst då internationella gäster från bland annat Polen. Bengts går även i spetsen för ett hållbart sportfiske, som rätt utnyttjat både skapar jobb och intäkter i en avfolkningsbygd som tidigare dominerades av små jord- och skogfastigheter och en omfattande flottning. Därför tillämpar Karin och Börje fiskeregler med både max- och minimimått för fångade fiskar, och skyddar dessutom harren under en stor del av året. Flertalet av gårdens besökande gäster praktiserar även så kallad catch- and release, vilket innebär att i stort sett all fångad fiske varsamt sätts tillbaka i Bysjöns vatten. Bengts ligger bara hundra meter från Bysjön och till gården hör också fyra moderna småbåtar med tysta och miljöanpassade fyrtaktare.

 

Kriterier

Boende
Fiske

Information om företaget

Namn
Bengts och Tyttbo fiskecamp
Adress
Södra Fullsta 116
774 99 BY KYRKBY
Telefon
+46 (0)709-91 77 77
E-post
karin@bengtsgard.com
Hemsida
www.bengtsgard.com